HeSS årsmöte

16.02.2023 kl. 18.00 – 20.00

Helsingfors Svenska Scouter rf:s stadgeenliga årsmöte torsdagen den 16 februari 2023 kl. 18.00 på Scoutstationen, Tölögatan 55.

Möjlighet finns att delta på distans i mötesforumet Microsoft Teams. På mötet behandlas de i föreningens stadgar, § 7, nämnda ärenden.

Anmälan: I Kuksa https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=57854 

Ingen anmälan krävs men eftersom vi bjuder på något ätbart är det fint om du anmäler dig i Kuksa så vi vet dina specialarrangemang kring ätandet. 

 

För att ha rösträtt bör man delta på plats. HeSS stadgar hindrar kårerna att företrädas av en annan kår med fullmakt.

Alla frågor och funderingar är alltså välkomna redan i förväg per e-post till verksamhetsledaren. Fullmakt finns här på hemsidan under rubriken För kårer och Blanketter.

 

Välkommen!

 Plats
Scoutstationen
Tölögatan 55
00250 Helsingfors
13.12
Vargungetåg i Luciakortegen Våra vargungar, 7-9 åringar får vara tomtar för Finlands Lucia