Körbeskrivning till scoutstugan Lärkans och parkeringsanvisning

 

Adress: Ruuhijärvivägen 5

Kör ut med Åbo motorväg (riksväg 1).

Vänd till höger i avtaget före Ring III (vid Ikea)

Kör rakt (en knapp kilometer) över korsningen med trafikljus (till höger blir IKEA, till vänster McDonalds), efter en knapp kilometer (vid Motonet) vänder du till vänster mot Veikkola och Nupurböle (väg 110 = gamla Åbovägen). Följ 110:an (c.5 km) och vänd till höger mot Noux och Solvalla (Brobackavägen, byter till Nouxvägen). Följ vägen till Solvalla (ca 13 km). Kör rakt igenom Solvalla.

3 km från Solvalla vänder du till höger in på Ruuhijärvivägen, vid avtaget finns några postlådor i olika färger. Vid avtaget finns alltså en liten sandplan som fungerar som Ruuhijärvivägens allmänna parkeringsplats. Här lämnar man alltså bilen då man har kört upp mat och saker.

 

Några hundra meter från korsningen kommer Lärkans avtag, Ruuhijärvivägen 5. Här är vägen breddad så några bilar får plats att parkera. Se ändå till att inte blockera trafiken längs Ruuhijärvivägen.  

På höger sida startar den branta backen upp till Lärkans. Vid avtaget finns scouternas sopskjul och en Lärkans-skylt.  Vägen är endast för servicekörning, vintertid kommer man sällan upp.

 

Du kommer ända fram till Lärkans med bil under sommarhalvåret. Från Ruuhijärvivägen leder en lång, brant backe upp till huset. Backen plogas inte och kan alltså användas bara då marken är snöfri. Vägen är en serviceväg – använd den inte i onödan, bara för transport av matkassar.

Lämna din bil på den lilla sandplanen i början av Ruuhijärvivägen. Mittemot backen finns en fördjupning i vägen. Vid plogningstider kan det vara smart att INTE lämna bilen där.

 

Om du är tvungen att köra upp, låt motorn arbeta upp bilen och åk på låg växel upp med jämn fart. Om bilen inte orkar upp och däcken börjar snurra i gruset gräver bilen djupa gropar i vägen och backen är ofarbar. Det är dyrt att renovera backen – ta tillfälle i akt och promenera upp, det gör gått åt låren! Nere vid backens rot finns en grushög, så du själv kan fylla gropar du gör. Spade finns i Kåppin, vars lås öppnas med Lärkans nyckel.