LärkSec information

Varje kår väljer en representant i gruppen LärkSec (lekfullt fr. Lärkans Security). Veckorna under scoutåret delas upp på HeSS medlemskårer och varje LärkSec får då ungefär tre turer årligen. Efter varje hyresgäst åker alltså en LärkSec ut till stugan och kollar att allting är i skick. Mindre skavanker åtgärdas genast. Brister och behov meddelas till verksamhetsledaren.

Du som är LärkSec: Ta själv kontakt med verksamhetsledaren och fråga hur läget är i god tid inför din tur - det kan bra hända att någon annullerar i sista stund och en överhopad VL har glömt att meddela det.

Om du får förhinder då det är din tur att kolla stugan finns det säkert någon som kan byta tur med dig. Fixa själv det här, listan har du ju. Meddela också turbyten åt kansliet.

Verksamhetsledarens nummer är 0400 347 641.

Hyresgästen ombeds skicka ett SMS till LärkSec då  gruppen lämnar Lärkans.