I Helsingfors verkar 14 svenskspråkiga scoutkårer. Sammanlagt har kårerna ca 1100 medlemmar.

I navigeringen till vänster finns alla kårer listade, och där finns även länkar till de flesta kårernas hemsidor.

13.12
Vargungetåg i Luciakortegen Våra vargungar, 7-9 åringar får vara tomtar för Finlands Lucia