Ordningsregler för utfärdsstugan Lärkans

Utfärdsstugan Lärkans ägs av Helsingfors Svenska Scouter r.f. och hyrs i första hand ut åt svenska och finska scoutkårer.

Stugan är uthyrd så gott som varje veckoslut under verksamhetsåret och ibland även på vardagar. Eftersom ett stort antal människor använder stugan och rör sig i den närliggande terrängen är slitaget mycket större än på en vanlig sommarstuga. En förutsättning för att Lärkans skall kunna hållas i ett gott skick är alla som vistas i stugan följer ordningsreglerna.

Huvudregeln är givetvis att Ni alltid lämnar stugan i ett bättre skick än den var i när Ni kom.

TRIVSELN PÅ LÄRKANS ÄR I DINA HÄNDER!

Helsingfors Svenska Scouter r.f:s styrelse
 

SPELREGLER FÖR BOKNING AV LÄRKANS

1. Antalet bokningar är inte begränsat.

2. Vid bokning av flere veckoslut skall veckosluten ställas i prioritetsordning.

3. Vid dubbelbokning har den kår, vars prioritetsordning är högre, förtur framom den kår, vars prioritetsordning är lägre.

4. HeSS styrelse godkänner i sista hand bokningarna.

5. HeSS-kårernas bokningar för hösten bör göras före den femtonde april, för våren före den femtonde november.

6. Efter utgången av i punkt 6. nämnda bokningstid har HeSS-kårerna inte längre förtur framom utomstående kårer och andra organisationer.

7. På Lärkans hålls före inledandet av varje säsong ett städtalko. För varje bokat veckoslut skall kårerna ställa upp med en representant på städtalkot. Styrelseledamot av HeSS samt verksamhetsledaren kan inte representera kåren.

8. Kår som inte iakttagit punkt 8. jämnställs med organisation utom FiSSc.

9. Organisation som hyr Lärkans ansvarar för all skada som gjorts på stugan eller den omgivande terrängen. HeSS har rätt att låta utföra alla arbeten som organisationen försummat på organisationens bekostnad.

10. HeSS styrelse kan utestänga scoutkår, som brutit mot ordningsreglerna för Lärkans eller som i övrigt förorsakat stugan eller den omgivande terrängen skada, för det löpande verksamhetsåret samt för det följande verksamhetsåret.