FRT:s Grundkurs i efterspaning

13 Maj 2021 kl. 09.00–17.00

Frivilliga räddningstjänsten (FRT) är ett nätverk som består av 53 organisationer och vars larmgrupper stödjer myndigheterna vid olyckor och andra krissituationer. Vanligtvis larmas Frivilliga räddningstjänsten för att leta efter försvunna, men det behövs också frivilliga för att ge psykiskt stöd, leda trafiken och hjälpa till vid evakueringar. Våra hjälpare arbetar till lands och sjöss, och i luften.

Vem som helst som vill hjälpa andra på ett praktiskt sätt kan gå med i Frivilliga räddningstjänstens verksamhet. Frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationer ordnar utbildning för alla frivilliga. Organisationerna utrustar också sina frivilliga. I Frivilliga räddningstjänsten som grundades 1964 i Finland arbetar sammanlagt över 10 000 frivilliga i över 1000 larmgrupper.

Också scouterna är medlemmar i Frivilliga räddningstjänsten! Och det är ju naturligt: Vi är alltid redo att hjälpa. Våren 2021 samarbetar HeSS och FRT genom att erbjuda scouterna två kurser på svenska alldeles gratis.

Här är info om kursen:

Lär dig efterspaning i naturen, hjälp till att hitta försvunna personer!

Här är info om kursen:

Om det är möjligt att träffas inomhus under kursens tidpunkt ordnas kursen på vår scoutstuga Lärkans i Noux på helgtorsdagen 13.5, Kristi himmelsfärdsdag. Om man inte kan samlas inomhus ordnas en del av kursen på distans i Teams på förmiddagen och en praktisk del på eftermiddagen i Solvalla i Noux.

Om kursen ordnas på plats utan restriktioner är det maximala deltagarantalet 30 personer. Då är kursen På Lärkans 9-17 på plats. Om en del ordnas på distans är det 24 personer max. Då  ordnas lektionerna så att klockan 9-12 är teori i Teams och klockan 15-18 praktisk övning i Solvalla.

Kursdragare: Anders Blomberg

Pris: Gratis (resorna betalar man själv)

Åldersgräns: 16

Anmäl dig senast 7.5 i medlemsregistret Kuksa med länken: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=40252 

Förberedelser för kursen: repetera orienteringsjuttuna (kartmärken och det köret), ta med dig utrustning för att vara ute. Man behöver inte ha gått grundkursen (som ordnas 10.3) men det rekommenderas, där lär man sig om utrustning och beredskap. Övrigt: Du behöver tillgång till ruta, möjlighet att följa med Mentimeter, menti.com (hjälpmedel som gör kursen mera interaktiv), och du får ett förhandsmaterial att bekanta dig med.

PS. Enlig Frivilliga räddningstjänstens statistik är det som tur inte ofta scouter man måste spana efter. Skönt!

 Plats
Noux

10.03
Frivilliga Räddningstjänstens grundkurs En kurs om samhällelig beredskap på distans i Teams
19.04
Första hjälpen uppdatering Uppdateringskväll på 4 lektioner (à 45 min) som uppdaterar intygen för kurserna Första hjälpen 1 och Första hjälpen 2.
04.05
Första hjälpen 1 4 kvällar Grundkurs i första hjälpen 16 lektioner, ger intyg.
06.05
Första hjälpen 1 4 kvällar Grundkurs i första hjälpen 16 lektioner, ger intyg.
13.05
FRT:s Grundkurs i efterspaning Lär dig efterspaning i naturen, hjälp till att hitta försvunna personer!
18.05
Första hjälpen 1 4 kvällar Grundkurs i första hjälpen 16 lektioner, ger intyg.
20.05
Första hjälpen 1 4 kvällar Grundkurs i första hjälpen 16 lektioner, ger intyg.