Dagslägren med scoutaktigt program ordnas av Leirikesä ry. Du hittar mera info på leiri.fi.

 

13.12
Vargungetåg i Luciakortegen Våra vargungar, 7-9 åringar får vara tomtar för Finlands Lucia