Riddarvakan

Under Riddarvakan tilldelas duktiga scouter Mannerheimspännet, som deras kårer har ansökt.

I oktober ansöker kårerna om Mannerheimspännet åt de unga ledare som fyller kraven och som fyllt 17 men inte 18. Man behöver god tid på sig eftersom också ledarens rektor ska förorda. Ansökan lämnas in till Finlands Svenska Scouters kansli senast 15.11.

När beslutet kommer från Finlands Scouter (antingen till kåren, eller till HeSS kansli, beroende på hur den som skrivit ansökan har fyllt i) sammanställer verksamhetsledaren en lista på alla som blivit beviljade spännet och deras kårchefer. Det här brukar hända i mars.

Verkamhetsledaren kontaktar kåren och kollar vilka kårer som vill delta i Riddarvakan. Iböand kanske någon kår jubilerar och vill dela ut fina förtjänstecken då. Men det ena utesluter ju inte det andra: Att den unga ledaren får delta i Riddarnas timme är en bra sak.

Riddarna får en personlig, högtidlig inbjudan per post och också kårcheferna bjuds in och får information om vilka förberedelser Riddarvakan kräver.

Många kårer har en delegation på plats och uppvaktar sin Riddare på eget sätt. Kårernas fana ska gärna vara på plats med fanvakt.

Riddarna får gärna bjuda in sin familj till ceremonin då spännena delas ut och Talet Till Riddarna hålls. Efter ceremonin är det kaffebjudning för att fira de duktiga scoutledarna. 

13.12
Vargungetåg i Luciakortegen Våra vargungar, 7-9 åringar får vara tomtar för Finlands Lucia