Första hjälpen 1 fyra kvällar

20 November 2019 kl. 18.00–21.00

I en nödsituation kan det vara fråga om minuter. Kanske är det du som råkar vara först på plats.

Visste du att det är din samhälleliga plikt att hjälpa? När du ser en olycka är spelar det ingen roll om du har Första hjälpen-kortet i kraft. Alla har rätt till hjälp vid nödfall, också du!

Vår plikt är att bedöma läget, larma hjälp, rädda och ge första hjälpen. (Åtminstone de två första punkterna är ju en förutsättning för att situationen ska sluta bra). På våra kurser i första hjälpen lär du dig på ett avslappnat sätt dessa färdigheter med en scoutig twist. Vi följer Röda Korsets kurskrav men våra kursdragare har dessutom gedigen erfarenhet av scouting och sjukvård i scoutsituationer. 

Kom med och lär dig grunderna i första hjälpen. Efter avklarad kurs får du ett intyg som är i kraft i 3 år.

Kursdagar:

Måndag 18.11.2019 kl. 18-21

Onsdag 20.11.2019 kl. 18-21

Måndag 25.11.2019 kl. 18-21

Onsdag 27.11.2019 kl. 18-21

(4 lektioner per kväll, paus för frukt, kex, te och kaffe).

Förhandskrav: Kursdeltagaren ska vara minst 14 år gammal

Kursplats: Scoutstationen, Tölögatan 55, Helsingfors

Kursdragare: Tinne Stockmann-Broo

 

Anmälning senast: 15.10

Logga in i medlemsregistret Kuksa då du anmäler dig. Anmälningslänk i Kuksa:

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=29660 

Max deltagarantal: 16

Pris: 40 € HeSS-kår, 50€ övriga.

I priset ingår kursintyget.

Kursbrev och faktura skickas per e-post ca 4 veckor före kursen. Anmälan är bindande, det betyder att du tar ansvar för din kursplats. Om du plötsligt inte kan delta, se till att någon annan tar din plats.


Plats
Scoutstationen, Helsingfors

19.10
Scoutskaban 2019 Tellus 3.0 Miljöförstöringen på Mars börjar vara så allvarlig att det snart inte går att bo kvar. Men mänskligheten har en tredje chans, en ny planet. Den här gången skickar vi scouterna!
28.10
Första hjälpen uppdatering Uppdateringskurs som ger ditt FHj 1 eller Fhj 2-kort tre år längre levnadstid. En förutsättning för att delta är alltså att du har någotdera kortet i kraft.
04.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.
05.11
"bronspåbröstet-workshop Hemlig workshop där vi tillsammans snidar ihop förtjänstteckenansökningar, och får in dem med det samma. Klappat och klart.
18.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
20.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
25.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
27.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
30.11
Scoutbasar på Balders
13.12
Vargungarna i Luciakortegen Kårernas vargungar får vara tomtar i Folkhälsans Luciakortege