Kårdag

14 September 2019 kl. 10.00–14.00

Hela Scoutstationen är bokad, ni kan få ett eget mötesrum för att planera höstens verksamhet i detalj med alla kårens ledare, eller nästa sommars läger (och vara förberedda i god tid, kanske ni har samläger och båda/alla kårerna är på plats?) eller kanske kårjubiléet, ett evenemang, långtidsplan...

HeSS bjuder alla på lunch och kaffe. Plats
Scoutstationen, Helsingfors
Tölögatan 55
00250 Helsingfors

14.09
Kårdag Möjlighet för kårerna att ha egna seminarier samt tillfälle till diskussion om föreningens verksamhet, framtid, mission etc.
26.09
Lärkans hösttalko Vi utför servicearbeten på vår scoutstuga så den hålls i gott skick för framtidens alla utfärder.
19.10
Scoutskaban 2019 Tellus 3.0 Miljöförstöringen på Mars börjar vara så allvarlig att det snart inte går att bo kvar. Men mänskligheten har en tredje chans, en ny planet. Den här gången skickar vi scouterna!
28.10
Första hjälpen uppdatering Uppdateringskurs som ger ditt FHj 1 eller Fhj 2-kort tre år längre levnadstid. En förutsättning för att delta är alltså att du har någotdera kortet i kraft.
04.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.
30.11
Scoutbasar på Balders
13.12
Vargungarna i Luciakortegen Kårernas vargungar får vara tomtar i Folkhälsans Luciakortege