Föreningens höstmöte

04 November 2019 kl. 18.00–20.00
Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.


Plats
Scoutstationen, Helsingfors
Tölögatan 55
00250 Helsingfors
13.12
Vargungarna i Luciakortegen Kårernas vargungar får vara tomtar i Folkhälsans Luciakortege