Föreningens höstmöte

12 November 2020 kl. 18.00–19.00

Du kan anmäla dig till kansliet per e-post eller i Kuksa om du har matallertgier. https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34615 

Vi ordnar blodgivning i blodgruppen HemoHerSS före varje medlemsmöte så vi bjuder på stadig mat på mötet. Hoppas du räcker ut din hand och gör dagens goda gärning, vi pysslar nog om din energinivå sen.Plats
Scoutstationen, Helsingfors
Tölögatan 55
00250 Helsingfors

27.10
Första Hjälpen 1 för ledare K-18 Fhj 1-kursen "under arbetstid", två vardagar. Man behöver inte vara scout, så Bring A Friend!
04.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
11.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
12.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.
18.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
25.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
28.11
Scoutbasar på Balders Traditionell basar med scoutkårernas egna bord i Balders sal
30.11
Första hjälpen uppdatering Uppdateringskväll för intygen från kurserna första hjälpen 1 eller 2