Vargungarna som tomtar i Luciatåget

13 December 2022 kl. 18.00–19.00

Vi scouter får önska hela stan God Jul genom att vara med i Luciakortegen som Folkhälsan ordnar för Finlands Lucia.

Vi får vara tomtar i tåget, så alla barn och deras ledare klär sig som tomtar. Endast kårernas vargungekullar får delta.

TIDTABELLEN:

Alla scoutgrupper träffas vid Snellmansgatan 2, runt hörnet från Domkyrkans trappa utanför Myntmuséet ALLRA SENAST klockan 17.45 (då ska hela gruppen VARA DÄR). Gå och kissa före, det är endast en liten kort stund vi har innan vi går runt hörnet till Domkyrkans trappa. HeSS styrelse ser til latt det finns någon som koordinerar vid träffplatsen. Vanligtvis brukar kortegen ta 40-45 minuter. 

Information om rutten har skickats till kårerna direkt, det blir samma som de senaste åren: Domkyrkans trappa, runt Senatstorget, Alexandersgatan, Espen, Unionsgatan tillbaka till  Senatstorget. Barnen går med i kortegen ända till slut så kårerna kan hålla koll på sina vargungar.

TOMTAR OCH LEDARE KLÄR SI I RÖTT ÖM MÖJLIGT och i år uppmuntrar vi att ha extra ljus i form av ett ledljus om det finns ett hemma. Så sprider vi ljus och glädje i mörkret.Plats
Helsingfors
13.09
Första hjälpen 1 fyra vardagkvällar Grundkurs i första hjälpen fyra kvällar, ons+tors 13, 14, 20 och 21.9
02.10
Första hjälpen uppdatering Första hjälpen uppdateringskursen är ett tight paket av färdigheter som varje medborgare ska ha i ryggraden.