Allmänt om scouting

Scouting är en motvikt till attityder som ”Varför borde jag” och ”Angår inte mig”.

I scouterna får man prova på aktiviteter genom äventyr och tillsammans med andra upptäcka saker enligt principen learning by doing. Barn- och unga lär sig att tänka själv och utvecklas både socialt, intellektuellt, fysiskt och emotionellt då de fungerar tillsammans i grupp. Även de allra minsta scouterna får delta ? att lita på och ge ansvar till unga är själva grundidén med scouting.

Äventyr och upplevelser är viktiga: när man klarar av att utföra olika uppgifter styrker det självförtroendet och självkänslan. I grupp lär man sig också att alla inte behöver vara bra på alla saker.

I scouterna får man prova på bl.a. att vandra, skida, klättra, paddla och segla men lika viktig är kamratskapen ? en speciell sorts gemenskap föds när man tillsammans stöttar varann för att övervinna utmaningar, övernattar vid en eld, sjunger sånger och myser vid lägerelden.

Inom scoutingen har man möjlighet att delta i internationella evenemang, stor vikt läggs på att öka förståelsen över kulturgränser.

Scouting passar alla som är intresserade av en mångsidig och naturnära verksamhet tillsammans med andra. Alla platsar i scouterna!

I Finland samlar scoutingen 60 000 finländska barn, unga och ledare - det gör scoutingen till Finlands största barn- och ungdomsorganisation. Scoutverksamheten sker i de lokala kårerna (lokalföreningar). På svenska scoutar ca 5 000 personer och dessa finns i de scoutkårer som är medlemmar i Finlands Svenska Scouter (FiSSc). Var femte finländare är eller har varit scout. Scouting är en politiskt obunden rörelse som välkomnar alla!