Första hjälpen uppdatering

28 Oktober 2019 kl. 18.00–21.00

Anmäl dig i Kuksa senast 30.9 med länken https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=28908 (logga in med ditt ScoutID och anmäld dig).

Kursen hålls på Scoutstationen i Tölö och kostar 20 euro per deltagare. Du blir bjuden på 4 lektioner högklassig undervisning och kaffe med något smått till i pausen. Om du vill komma direkt efter skola eller jobb kan du värma medhavd mat i självserviceköket på Scoutstationen.

Kursen dras av Albert "Abbe" Björkestam. 

Du är varmt välkommen på kurs - anmäl dig fort så du nappar en plats.Plats
Scoutstationen, Helsingfors
00250 Helsingfors

19.10
Scoutskaban 2019 Tellus 3.0 Miljöförstöringen på Mars börjar vara så allvarlig att det snart inte går att bo kvar. Men mänskligheten har en tredje chans, en ny planet. Den här gången skickar vi scouterna!
28.10
Första hjälpen uppdatering Uppdateringskurs som ger ditt FHj 1 eller Fhj 2-kort tre år längre levnadstid. En förutsättning för att delta är alltså att du har någotdera kortet i kraft.
04.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.
05.11
"bronspåbröstet-workshop Hemlig workshop där vi tillsammans snidar ihop förtjänstteckenansökningar, och får in dem med det samma. Klappat och klart.
18.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
20.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
25.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
27.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
30.11
Scoutbasar på Balders
13.12
Vargungarna i Luciakortegen Kårernas vargungar får vara tomtar i Folkhälsans Luciakortege