Första hjälpen 2 två lördagar

30 Mars 2019, 09:00 - 13 April 2019, 17:00

Visste du att det är din samhälleliga plikt att hjälpa? När du ser en olycka är spelar det ingen roll om du har Första hjälpen-kortet i kraft. Alla har rätt till hjälp vid nödfall, också du!

Vår plikt är att bedöma läget, larma hjälp, rädda och ge första hjälpen. (Åtminstone de två första punkterna är ju en förutsättning för att situationen ska sluta bra). På våra kurser i första hjälpen lär du dig på ett avslappnat sätt dessa färdigheter med en scoutig twist. Vi följer Röda Korsets kurskrav men våra kursdragare har dessutom gedigen erfarenhet av scouting och sjukvård i scoutsituationer. 

 

Förhandskrav: Giltigt intyg från Första hjälpen 1 krävs. Ta med dig kortet till kursen.

Tid: lördagarna 30.3 och 13.4. klockan 9-17

Plats: Scoutstationen, Tölögatan 55 

Kursdragare: Abbe Björkestam 

Deltagaravgift: HeSS-kårers medlemmar 40 €, andra 50 €

Övrigt: Kursintyget och lunch ingår i priset.

Kuksa-länk: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=24772

 Plats
Scoutstationen, Helsingfors
Tölögatan 55
00250 Helsingfors
04.06
Ledarrekreation SUP Skön kväll för scoutledare som glider ut på havet i kvällssolen på en SUP-board.
14.09
Kårdag Möjlighet för kårerna att ha egna seminarier samt tillfälle till diskussion om föreningens verksamhet, framtid, mission etc.
19.10
Scoutskaban 2019 Tellus 3.0 Miljöförstöringen på Mars börjar vara så allvarlig att det snart inte går att bo kvar. Men mänskligheten har en tredje chans, en ny planet. Den här gången skickar vi scouterna!
04.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.
30.11
Scoutbasar på Balders