(scout.fi)

Föreningens höstmöte

04 November 2019 kl. 18.00–20.00
Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.


Plats
Scoutstationen, Helsingfors
Tölögatan 55
00250 Helsingfors
25.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
27.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
30.11
Scoutbasar på Balders
13.12
Vargungarna i Luciakortegen Kårernas vargungar får vara tomtar i Folkhälsans Luciakortege