Första hjälpen uppdatering

27 Februari 2019 kl. 18.00–21.01

Första hjälpen uppdateringskursen är ett tight paket av färdigheter som varje medborgare ska ha i ryggraden.

På kursen lär du dig livräddande första hjälpen, insatser vid olycka, medvetslöshet och hjärt-lungräddning, stoppa stora blödningar. Du lär dig också hur du ska handla om någon får främmande föremål i luftvägarna.

Kursen omfattar 4 lektioner (3h) och ordnas som en vardagskväll kl. 18-21. Kursdeltagaren tar med det intyg (FHj1 eller FHj2-kortet) som ska uppdateras. HeSS bjuder på kaffe, saft och något litet mellanmål till (frukt/kex) i pausen mellan lektionerna. Kursen kostar 20€.

Kursplats: Scoutstationen, Tölögatan 55

Kursdragare: Tinne Stockmann-Broo

Förhandskrav: Kortet Fhj 1 eller FHj 2 i kraft

Kursbrev och faktura skickas ca tre veckor förekursen till deltagarna per e-post. Anmälan är bindande.

Anmälan senast: 7.2

Logga in i medlemsregistret Kuksa då du anmäler dig. Kuksalänk: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=23489

 Plats
Scoutstationen, Helsingfors
Tölögatan 55
00250 Helsingfors
19.10
Scoutskaban 2019 Tellus 3.0 Miljöförstöringen på Mars börjar vara så allvarlig att det snart inte går att bo kvar. Men mänskligheten har en tredje chans, en ny planet. Den här gången skickar vi scouterna!
28.10
Första hjälpen uppdatering Uppdateringskurs som ger ditt FHj 1 eller Fhj 2-kort tre år längre levnadstid. En förutsättning för att delta är alltså att du har någotdera kortet i kraft.
04.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.
05.11
"bronspåbröstet-workshop Hemlig workshop där vi tillsammans snidar ihop förtjänstteckenansökningar, och får in dem med det samma. Klappat och klart.
18.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
20.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
25.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
27.11
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkurs i Första hjälpen
30.11
Scoutbasar på Balders
13.12
Vargungarna i Luciakortegen Kårernas vargungar får vara tomtar i Folkhälsans Luciakortege