Warmth for Ukraine hjälptalko

19 Mars 2023 kl. 12.00–15.00

Scouterna gör nödvärmekällor i ett talko19.3.2023 kl. 12-15 utomhus ovanför slalombacken Swinghill i Noux. Kom med och skicka värme och ljus till ukrainska hushåll som lider av strömavbrott. Evenemanget är flerspråkigt och öppet för alla. Du behöver inte anmäla dig, men klicka gärna att du kommer i evenemnaget på Facebook, https://www.facebook.com/events/1233355117266047.

Du behöver inte ha något med dig, utom kanske egen mugg, vi bjuder på kaffe, saft och kex. Kom med för en stund, du är varmt välkommen!

Alla individer hjälper på sitt eget sätt. Scouterna i Finland har samlat pengar åt de Ukrainska scouterna, som hjälper biståndsorganisationerna lokalt genom t.ex. kläddistribution. Den internationella scoutorganisationen har ordnat humanitära biståndsprojekt åt scouterna i Ukrainas grannländer, som ordnar verksamhet för barn och ungdomar som kommer över gränsen. 

Vi scouterna kan kanske inte hjälpa med så mycket pengar (de behövs också nu) men traditionellt brukar vi kunna samla ihop folk som gör saker, vi får saker att hända. Det här är ett konkret sätt för vem som helst som har ångest över situationen i Ukraina att göra något. Med händerna! Vi har med hjälp av kontakter till Ukraina analyserat behovet och det här är vad vi kan göra just idag.


Plats
Swinghill, Noux
11.04
Första hjälpen 1 fyra vardagkvällar Grundkurs i Första hjälpen
13.04
Första hjälpen 1 fyra vardagkvällar Grundkurs i Första hjälpen
18.04
Första hjälpen 1 fyra vardagkvällar Grundkurs i Första hjälpen
20.04
Första hjälpen 1 fyra vardagkvällar Grundkurs i Första hjälpen
21.04
Citymanöver 2023 OBS! Kontroller 17-21.4 Stadsmanöver för spejar- och explorerscouter
06.05
Explorerjippo Vad det blir är ännu oklart, men det blir siisti.
08.05
Lärkans talko i Noux Fixande och pynjande ute eller inne på vår scoutstuga.
10.05
Första hjälpen uppdateringskväll Uppdatering för intygen från kurserna första hjälpen 1 och första hjälpen 2
13.05
Klättringsdag på Irti maasta för spejarscouter Alla i åldern 12-14 med och övervinna sig själv.
27.05
Ledarchill/Övningsseglats med happy ending Ledarrekreation på Mjölö, med lägereld, solnedgång och grilldoft