Föreningens årsmöte

11 Februari 2020 kl. 18.00–20.00

Anmäl dig i medlemsregistret Kuksa genom att logga in med ditt ScoutID. Du hittar evenemnaget med den här länken då du är inloggad:

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=33013

 

Före medlemsmötet går vi tillsammans och ger blod till Blodtjänst i Sanomatalo (kl. 16.30) och till Stenhgen (kl. 17). Välj vilket ställe som passar bättre, vi har en värd eller värdinna på båda ställen. Efteråt åker vi till Scoutstationen och äter lasagne och har årsmöte. Meddela kansliet hur du deltar i blodgivningen. Vi behövs alla, också om du just nu inte får donera blod kan du vara delaktig i blodgruppen HemoHeSS verksamhet (till exempel genom att hjälpa till med maten på Scoustationen eller något annat praktiskt).Plats
Scoutstationen
Tölögatan 55
00250 Helsingfors
17.08
Sista SommarlovsDagen för 7-12-åringar Dagslägerdag sista måndagen av sommarlovet. Man behöver inte vara scout!
29.08
Ledarrekreation Sov Under Stjärnorna på Mjölö
16.09
Lärkans talko Vi fixar små reparationer och förbättringar på vår scoutstuga i Noux
19.09
Räddningsveckoslut Fhj 1 + uppdatering etc Kurs i förläggningsformat med övning i olika nödssituationer
26.09
Scoutskaban 2020 Scoutflix Tävlingen om yxan, Tävlingen om sågen och Tävlingen om motorsågen
19.10
Citymanöver & Ledarstadsmanöver Unik kombo av två traditioner: stadsmanövern för spejarscouter och explorerscouter och den för rover&ledare
27.10
Första Hjälpen 1 för ledare K-18 Fhj 1-kursen "under arbetstid", två vardagar. Man behöver inte vara scout, så Bring A Friend!
04.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
11.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
12.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.
18.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
25.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
28.11
Scoutbasar på Balders Traditionell basar med scoutkårernas egna bord i Balders sal
30.11
Första hjälpen uppdatering Uppdateringskväll för intygen från kurserna första hjälpen 1 eller 2