Ansvarig ledare på dagsläger i juni

Ansökningstiden är över.

 

Hjälpledare på dagsläger i juni

Sommarjobba på HeSS dagsläger!

Vi söker ansvarskännande och initiativtagande hjälpledare till våra läger under de tre första sommarlovsveckorna. Våra dagsläger ordnas på Drumsö i Helsingfors 4-8.6 och 11-15.6 (må-fre kl. 9-16) och övernattningslägret i Östersundom i Helsingfors 17-21.6. (sö kväll till to eftermiddag).  

Helsingfors Svenska Scouter r.f. (HeSS) ordnar två dagsläger och ett övernattningsläger, lägren är riktade till barn i åldern 8-11 och har scoutbetonat program.

Arbetet går ut på att fungera som hjälpledare i ett team på fyra personer (en ansvarig ledare och tre hjälpledare), dvs. att hitta på och genomföra aktiviteter, se till att lägerdeltagarna trivs och hjälpa till med praktiska arrangemang.

Vi förutsätter att hjälpledarna deltar i en utbildningsdag under våren och är med i planeringen av lägren. För denna arbetshelhet betalar vi en lön på 950 euro.  

Vi anställer gärna ungdomar (i explorer- eller roverscoutålder) för att erbjuda dem en första arbetserfarenhet på en rolig och trygg arbetsplats.

Scoutbakgrund, erfarenheter av ledarskap, körkort, kunskap i första hjälpen och hygienpass ses som meriter.

Skicka din fritt formulerade ansökan tillsammans med ditt CV till HeSS verksamhetsledare Eva Björkestam (eva.bjorkestam@hess.fi) senast 31.1.2018.

Har du frågor? Kontakta då Eva på ovanstående e-postadress eller 0400 347641.