Sista Sommarlovsdagen för 7-12-åringar

17 Augusti 2020 kl. 09.00–16.00

Plats: Centrala Helsingfors

Stab: Anställda unga ledare

Vi vill ge barn i åldern 7 till 12 en rolig sista sommarlovsdag med lek och plask och nya kompisar i centrala Helsingfors. Vi njuter av augustivärmen,

Man behöver inte vara medlem i någon förening för att delta. 

Vi strävar till att kunna ta emot 50 barn. Ledarantalet justeras på basen av anmälda barn och vi vill gärna låta alla intresserade delta. Vi anställer unga scoutledare i staben och visar hurdant scouting är: Naturupplevelser, äventyr, lekar och tid tillsammans. 

Dagens program följer den tidtabell vi lärde oss att fungerade på dagslägren, 9-16. På det sättet avbelastar vi familjerna också, eftersom föräldrarna har en bra parkeringsplats för barnen för den där dagen då semestern för de flesta vuxna redan är slut men skolåret inte ännu börjat.

Vi matar in mera information om plats och eventuell avgift genast när vi vet hur våra finansiärer vill understöda oss. Vi strävar till att hålla deltagaravgiften så nära noll som möjligt. Också anmälningslänken matas in här genast när vi vet att vi får ordna verksamhet igen efter Corona-pausen.Plats
Helsingfors

17.08
Sista Sommarlovsdagen för 7-12-åringar Dagslägerdag sista måndagen av sommarlovet. Man behöver inte vara scout!
29.08
Ledarrekreation Sov Under Stjärnorna
26.09
Scoutskaban 2020 Scoutflix Tävlingen om yxan, Tävlingen om sågen och Tävlingen om motorsågen