Psykiska första hjälpen 2

18 November 2020 kl. 17.00–20.45

Psykiska första hjälpen 2 är en fyra kvällars kurs för dig som vill lära dig mera om psykisk ohälsa.

4, 11, 18, 25.11 Psykiska första hjälpen 2         

Onsdagarna i november

Utbildningen består av 14 x 45 min och kurskvällarna börjar med gemensam matlagning (ingredienserna skaffas av HeSS så de kostar inte deltagarna något). Kurskvällarnas program ser ut så här:

17.00-17.30 Matlagning

17.30-18.15 Pass 1 (45 min)

18.15-18.45 Matpaus (eller redan kl. 17.30, beroende på vad man gör för mat)

18.45-20.45 Pass 2 (110 min + kort paus där mellan)

Kursdragare: Emilia Juslin

Kursplats: Scoutstationen, Tölögatan 55, mötesrummet Tori

Målgrupp: Roverscouter och scoutledare (och deras kompis om det finns plats), åldersgränsen är 18 (de som fyller under året)

Sista anmänlingsdag: 5.10

Pris: GRATIS! En enastående chans att få en rad till i sitt CV utan kostnad!

Kursbrev: Skickas per e-post åt de anmälda efter 5.10.

Kuksa länk: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=33280

Om du inte är medlem men är intresserad av kursen, ta kontakt med Eva på vårt kansli!

 

Psykiska första hjälpen®2
Sårbara sinnet – lär dig känna igen och stöda! Välkommen att delta i utbildningen om du är intresserad att veta mer om psykisk ohälsa och bemötandet av människor med psykisk ohälsa samt om första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Utbildningen passar för alla, oberoende om du vill ha kunskaper till ditt vardagsliv eller om du söker kunskap till din professionella roll. Du behöver varken ha förhandskunskaper om psykisk ohälsa eller ha gått Psykiska första hjälpen®1 för att delta, utan utbildningarna kan avläggas i vilken ordning som helst. Utbildningen fungerar däremot inte som gruppterapi och lämpar sig därför inte för personer som befinner sig i ett akut kristillstånd.

Genom att delta i utbildningen:

 • får du information om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och deras symtom
 • får du färdigheter att erbjuda hjälp och hänvisa till vård
 • lär du dig att tillämpa psykiska första hjälpens olika steg


  Utbildningen har fem delar som fördelas på de fyra kvällarna:
  1. Depression
  2. Ångestsyndrom
  3. Psykoser
  4. Missbruk av rusmedel
  5. Psykiska kriser, t.ex. självdestruktivt beteende, självskadebeteende och traumatiska kriser

För att genomföra hela utbildningen och få ett kursintyg behöver du delta i åtminstone tre av de fyra tillfällena.

Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept. Har du frågor om utbildningens innehåll eller vill du veta mera? Kontakta utbildare Emilia Juslin på emilia.juslin@scout.fi eller 0408200735.Plats
Scoutstationen
Tölögatan 55

27.10
Första Hjälpen 1 för ledare K-18 Fhj 1-kursen "under arbetstid", två vardagar. Man behöver inte vara scout, så Bring A Friend!
04.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
11.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
12.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.
18.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
25.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
28.11
Scoutbasar på Balders Traditionell basar med scoutkårernas egna bord i Balders sal
30.11
Första hjälpen uppdatering Uppdateringskväll för intygen från kurserna första hjälpen 1 eller 2

ANNULLERINGSVILLKOR

 

Om du är anmäld till en kurs i Första hjälpen, kom ihåg att du tar upp en plats på kursen. Kurserna är överfulla och det finns nästan alltid någon i kö. Om du får förhinder, ta genast kontakt med kansliet, så kan vi ordna så att någon annan får sitt efterlängtade kursintyg.

 

Anmälan är bindande. Ifall du annullerar ditt deltagande senare än 30 dagar före kursen utan giltig orsak bör du betala halva avgiften. Annullerar du ditt deltagande senare än fem dagar före kursen utan giltig orsak bör du betala hela deltagaravgiften. I båda fallen kan du försöka hitta någon annan som kan gå kursen istället för dig, varvid du inte behöver betala annulleringsavgiften.  Som giltig orsak räknas sjukdomsfall eller annat viktigt förhinder som inte kunnat förutses. Sjukdomsfall beaktas med läkarintyg. Obetald räkning drivs in av kåren i sista hand.

 

Om din kår betalar din deltagaravgift ska du själv se till att kårekonomen får fakturan. Observera att även om din kår skulle ha betalat din kursavgift om du skulle ha deltagit i kursen så är det du själv som betalar kursen om du inte kan delta och inte har en vettig orsak.