Första Hjälpen 1 för ledare K-18

27 Oktober 2020 kl. 09.00–03 November 2020, 17.00

På de flesta arbetsplatserna har man rätt att gå utbildning på arbetstid. Och de flesta  arbetsgivarna ser gärna någon i personalen har Fhj 1 i kraft.

Så fixa ett första hjälpen 1-intyg och kom på vår kurs!

Två tisdagar, 27 oktober och 3 november från 9-16. Lunch ingår.

Anmälan obligatorisk, antingen per e-post till kansliet@hess.fi eller i medlemsregistret Kuksa med länken https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34614

Anmäl dig senast 1.10.2020.Plats
Scoutstationen
Tölögatan 55

27.10
Första Hjälpen 1 för ledare K-18 Fhj 1-kursen "under arbetstid", två vardagar. Man behöver inte vara scout, så Bring A Friend!
04.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
11.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
12.11
Föreningens höstmöte Stadgeenligt medlemsmöte på Scoutstationen, Tölögatan 55.
18.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
25.11
Psykiska första hjälpen 2 Kurs för 18 år fyllda om olika psykiska kriser. Utbildningen ordnas enligt MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s registrerade koncept.
28.11
Scoutbasar på Balders Traditionell basar med scoutkårernas egna bord i Balders sal
30.11
Första hjälpen uppdatering Uppdateringskväll för intygen från kurserna första hjälpen 1 eller 2